PLENARNO PREDAVANJE

SOBOTA, 7. 11. 2020

od 9.00 do 11.00

 

 

Dr. Maša Žvelc: Vloga supervizije in terapije v poklicih pomoči

 

Na predavanju se bomo osredotočili na pomen razvijanja skrbi zase v superviziji in terapiji v poklicih pomoči. Obravnavali bomo fiziološko dimenzijo skrbi zase, pomen koregulacije in samoregulacije, čuječega zavedanja ter sočutja do sebe. Predstavljena spoznanja črpam iz sodobnih teorij in raziskav (kot so polivagalna teorija in raziskave intersubjektivne fiziologije), svoje doktorske raziskave o superviziji ter lastne supervizijske in psihoterapevtske prakse. Na predavanju bomo spoznali pomen poznavanja delovanja avtonomnega živčnega sistema pri skrbi zase ter vzajemnega vplivanja fizioloških procesov med terapevtom (svetovalcem) in klientom, oziroma supervizantom in supervizorjem. Poudarili bomo pomen širjenja okna tolerance ter pomen fiziološke in čustvene regulacije pri razvijanju skrbi zase v superviziji in terapiji. Fiziološka in čustvena regulacija vodi k telesnemu in psihološkemu ravnotežju in je s tem temeljni vidik skrbi zase ter preventivni dejavnik. Pomembna procesa, ki omogočata regulacijo in s tem ključno doprineseta k skrbi zase, sta čuječe zavedanje ter sočutje do sebe. Teoretičnemu uvodu bo sledil praktični del.

 

Dr. Maša Žvelc je doktorica psihologije, integrativna psihoterapevtka, supervizorka in učiteljica psihoterapije. Je soustanoviteljica Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana, kjer vodi izobraževanja iz integrativne psihoterapije in supervizije ter ima supervizijsko in psihoterapevtsko prakso. Poučuje tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ter na različnih psihoterapevtskih centrih v tujini. Je sourednica knjige Psihoterapija, v soavtorstvu pa zdaj zaključuje knjigo o integrativni psihoterapiji. V doktorski nalogi je preučevala supervizijski proces.