PLENARNO PREDAVANJE

PETEK, 31.5.2019

od 10.30 do 12.30

 

 

Tomaž Flajs: Sram, ranljivost in avtentičnost v psihoterapevtskem odnosu

 

Tematika sramu je bila v psihoterapiji dolgo časa spregledana. Na podoben način lahko psihoterapevti prezremo klientov in tudi svoj sram, kar ima zaviralen učinek na psihoterapevtski proces. V predavanju se bom zato posvetil vprašanjem prepoznavanja in razumevanja sramu, njegovi fenomenologiji ter povezavi s specifičnimi težavami in duševnimi motnjami. Pristop k psihoterapevtskemu delu s sramom bom osvetlil z vidika geštalt terapije, kjer je poseben poudarek na odnosu med terapevtom in klientom kot odnosu med realnima osebama, ki vključuje ranljivost obeh. Poseben izziv za psihoterapevta je v tem kontekstu njegova sposobnost in pripravljenost biti avtentičen na način, ki je spontan ter obenem vključuje klinično presojo.

 

Tomaž Flajs je geštalt psihoterapevt z evropsko diplomo iz psihoterapije, ki jo podeljuje Evropska zveza za psihoterapijo (EAP), in redni član Evropske zveze za geštalt terapijo (EAGT). Iz geštalt psihoterapije je diplomiral na britanskem inštitutu GPTI in je nosilec certifikata strokovnosti inštituta GATLA iz Los Angelesa, kjer tudi sodeluje kot asistent na mednarodnih poletnih delavnicah inštituta. Je predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP.
Kot psihoterapevt ima dolgoletne izkušnje dela s posamezniki, pari in skupinami. Poleg tega je tudi supervizor in edukator geštalt psihoterapije. Svojo dejavnost izvaja v okviru GITA Inštituta za geštaltsko terapijo v Ljubljani, ki ga je ustanovil skupaj z dr. Rudijem Kotnikom in Bogdanom Žoržem. Geštalt terapijo poučuje tudi v tujini kot gost inštitutov v Avstriji, Gruziji, Nemčiji, Rusiji, na Kitajskem in na Hrvaškem.

V okviru GITE poleg psihoterapije, supervizije in edukacije izvaja tudi druge programe za osebno in profesionalno rast. Njegov avtorski program Zgoščenka geštalta uspešno poteka že od leta 2006. Posebno področje njegovega delovanja je tematika moških, o čemer je pisal tudi v članku Moški in sram. Njegovi članki Uporaba metafor v geštalt terapiji, Politične dimenzije psihoterapije in Poslednji sprehod so bili objavljeni v Slovenski reviji za psihoterapijo Kairos.