Nagovor predsednika SKZP

 

 

 

Tomaž Flajs,

prof. franc. in angl., EDP, dipl. GPTI,
cert. GATLA, redni član EAGT,
predsednik SKZP

 

 

Spoštovane kolegice in kolegi!

Pred nami so 16. Študijski dnevi SKZP. Potekali bodo od 31. maja do 2. junija. Tema, ki smo jo letos izbrali je “Sram, ranljivost in avtentičnost v psihoterapevtskem odnosu”.

 

Sram kot eden od temeljnih afektov je bil v psihoterapiji dolgo časa prezrt. To pravzaprav ni tako nenavadno, saj se tudi sicer o tem, česar se sramujemo, najtežje odkrito in odprto pogovarjamo. Gre za boleč občutek, ki v največji meri razodeva našo človeško ranljivost, a tudi globoko vpetost v medčloveške odnose. Dotika se nekaterih ključnih tem, ki so pogosto v ozadju duševnih stisk in motenj, zaradi katerih ljudje iščejo psihoterapevtsko pomoč: samozavest, občutek lastnega dostojanstva in pripadnosti. Zato je tema sramu še kako pomembna. Poglabljanje vanjo nam kot psihoterapevtom omogoča, da se še globlje zavemo pomena in pomembnosti naše avtentične človeške prisotnosti in soudeleženosti v psihoterapevtskem procesu.

Tema letošnjih Študijskih dni usmerja našo pozornost na tisto razsežnost psihoterapije, ki najbolj prepričljivo presega mehanicistični, medicinski pogled in jo umešča med humanistične in socialne vede ter jo vzpostavlja kot samostojen, neodvisen poklic. Gre za psihoterapevtski odnos kot temeljno dimenzijo psihoterapije in obenem skupni dejavnik, ki v skladu z ugotovitvami raziskav najodločneje prispeva k uspešnosti ali neuspešnosti psihoterapevtske obravnave, ne glede na psihoterapevtovo pripadnost posamezni psihoterapevtski šoli.

Od kvalitete odnosov, ki jih tkemo med seboj, pa je ob naši etičnosti in strokovnosti v največji meri odvisno, kako nam bo uspelo uveljavljati naše skupne interese.

Leto 2019 bo za slovensko psihoterapijo zelo pomembno, saj se bo v tem času, upam, izjasnila usoda osnutka zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki naj bi ga Ministrstvo za zdravje pripravilo v skladu z Resolucijo nacionalnega programa duševnega zdravja 2018 – 2028 in v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Člani Delovne skupine za pripravo predloga normativne ureditve psihoterapije v Sloveniji, ki svojo dejavnost opravljamo zunaj zdravstva, smo bili priče nenehnega obstruiranja njenega delovanja s strani kolegov iz zdravstva. Kljub temu, da smo s svoje strani pripravili obširno gradivo, ki predstavlja kvalitetno podlago za oblikovanje osnutka zakona, je delo skupine brez kakršnih koli pojasnil zastalo, kar je nedvomno eden od sadov njihovih prizadevanj, da do zakona sploh ne bi prišlo.

Menim, da je zdaj pravi čas, da strnemo svoje vrste in tako drugim predstavnikom stroke kot tudi politiki pokažemo, da smo upoštevanja vreden dejavnik.

 

Zato: vabljeni na 16. Študijske dni SKZP!