Splošni pogoji poslovanja

 

 

SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) se nanašajo na Študijske dneve in storitve SKZP (naročanje in prodaja revije Kairos, obveščanje po elektronski pošti). Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Splošni pogoji  obravnavajo delovanje in obiskovanje spletne strani SKZP (www.skzp.si), urejajo postopek prijave in odjave na Študijske dneve SKZP, višino kotizacije in plačilo, odgovornost SKZP za vsebino Študijskih dnevov, naročila na revijo Kairos, prijave na obvestila ter cene na splošno in reklamacije. Splošni pogoji urejajo tudi varovanje osebnih podatkov.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na Študijske dneve, ne glede na obliko prijave (pisno, po elektronski pošti, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na Študijske dneve, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v veljavni različici objavljeni na spletni strani SKZP in se lahko občasno spremijo. V času prijave na Študijske dneve veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani SKZP.

 

 

SPLETNA STRAN

Delovanje in obiskovanje spletne strani

Spletno stran je pripravila SKZP, ki jo upravlja in vzdržuje. Z uporabo spletne strani SKZP, obiskovalec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja.

SKZP se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem spletne strani trudila za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za morebitno škodo povzročeno z uporabo te spletne strani in njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. SKZP si brez predhodnega opozorila pridružuje pravico v celoti ali delno spremeniti, dodati ali odstraniti vsebino spletne strani.

 

 

ŠTUDIJSKI DNEVI

Prijava na Študijske dneve

Splošni pogoji in določila so sestavni del prijavnice na Študijske dneve SKZP, ne glede na obliko prijave. Prijava mora biti pisna, poslana preko spletnega obrazca, po navadni pošti ali po elektronski pošti na elektronski naslov info@skzp.org.

Prijava je uspešno zaključena, ko prijavitelj posreduje vsa potrebna potrdila (potrdilo o plačilu, potrdilo o članstvu v društvu v okviru SKZP, potrdilo o šolanju).

S prijavo na Študijske dneve prijavitelj potrjuje, da je seznanjen ter soglaša s pogoji poslovanja in varovanja osebnih podatkov SKZP.

 

Odjava

Odjava je možna v pisni obliki po elektronski pošti na info@skzp.org. Zadnji rok za odjavo s 100% vračilom plačila je do tri (3) delovne dni pred začetkom Študijskih dnevov. Pri odjavah prejetih dva (2) ali en (1) delovni dan pred Študijskimi dnevi se zaračunajo administrativni stroški v višini 15% kotizacije. Pri kasnejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno posredovana, se kotizacija zaračuna v celoti.

Odjava ni možna, če je udeleženec ob prijavi izrecno zahteval plačilo po Študijskih dnevih. V takem primeru se udeležencu ob neudeležbi iz kakršnega koli razloga zaračuna celotna kotizacija.

Ne glede na zgornje določbe bo SKZP skušala reševati odpovedi prijav v korist prijavljenega udeleženca. Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na drugo osebo.

 

Višina kotizacije in plačilo

Višina kotizacije je objavljena v zloženki, prijavnici in na spletni strani SKZP. Na podlagi prijave SKZP izstavi račun po zaključku Študijskih dnevov in ga pošlje na naslov, ki je naveden na prijavnici.

Nižja kotizacija velja samo za plačila dospela v navedenem roku.

Kotizacija za člane društev v okviru SKZP velja samo ob predložitvi ustreznega potrdila.

Kotizacija za študente velja samo ob predložitvi potrdila o šolanju.

V primeru, da udeleženec (prijavitelj) ob prijavi pisno zahteva plačilo po Študijskih dnevih, se tej zahtevi ugodi, vendar v tem primeru odjava udeležbe ni možna v kakršnem koli primeru. Možna je le menjava udeleženca s strani prijavitelja.

 

Program

SKZP jamči za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb.

Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo SKZP posebej označil in napovedal vnaprej v objavah programa (program srečanja, na spletni strani, …).

 

Fotografiranje in video snemanje Študijskih dnevov

SKZP si pridružuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja Študijskih dnevov.  Vsa dokumentirana gradiva s Študijskih dnevov so last SKZP in jih lahko časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.

 

Prezentacije predavateljev

Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na Študijskih dnevih, so njihovo avtorsko delo. Na spletni strani jih po dogodku izjemoma objavimo po dogovoru in z dovoljenjem izvajalca (predavatelja).

 

Parkiranje

Za parkiranje na kraju dogodka poskrbijo udeleženci sami, zanj SKZP ne odgovarja. SKZP poskrbi za parkiranje le v izrecno navedenih primerih, kar jasno označi v javnih objavah programa.

 

Obveščanje

Udeleženec soglaša k obveščanju o Študijskih dnevih. Udeleženec lahko soglasje za obveščanje kadarkoli prekliče s pisnim obvestilom SKZP.

 

Sprememba termina in/ali lokacije Študijskih dnevov

SKZP si pridržuje pravico do terminske ali prostorske spremembe Študijskih dnevov zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile.

 

Odpoved Študijskih dnevov

SKZP si pridržuje pravico do odpovedi Študijskih dnevov zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva (2) delovna dneva pred napovedanimi Študijskimi dnevi razen v primeru nepredvidenih dogodkov ali višje sile. Obveščanje bo potekalo po elektronski pošti ali telefonu. V primeru odpovedi Študijskih dnevov bo SKZP vsa dospela plačila vrnil v celoti.

 

 

NAROČILO REVIJE KAIROS

Revijo Kairos se lahko naroči preko naročilnice ali po elektronski pošti na info@skzp.org. V roku treh (3) delovnih dni bo na navedeni elektronski naslov poslana potrditev naročila in navodila za plačilo.

Račun za plačilo se izda najkasneje v osmih (8) po prejetem plačilu. Revijo Kairos in račun, ki izkazuje že izvedeno plačilo, se pošlje po pošti na navedeni naslov v roku treh (3) delovnih dni od izvedenega plačila. Plačila po povzetju ni možno.

Preklic naročila je mogoč v roku treh (3) delovnih dni od oddaje naročilnice. Preklic naročila je mogoče podati samo v pisni obliki po elektronski pošti na naslov info@skzp.org.

 

 

CENE

SKZP ni zavezanec za DDV. Davčna številka: 22870997. Vse cene za Študijske dneve, kot tudi za ostale storitve, so navedene v evrih in so končne. Po 94. členu ZDDV-1 davek na dodano vrednost ni obračunan. Veljaven cenik je objavljen na spletni strani.

Cena velja na dan prijave oz. naročila in velja do preklica.

 

 

REKLAMACIJE

Morebitne reklamacije bo SKZP sprejemala izključno po elektronski pošti na info@skzp.org, najkasneje v roku osem (8) dni po zaključku Študijskih dnevov ali v roku osem (8) dni od prejetja naročene revije Kairos. Na reklamacijo bomo odgovorili v roku treh (3) delovnih dni.

 

 

E-OBVESTILA

Prijava na e-obvestila

S prijavo na e-obvestila, poslano naročilnico ali prijavo na Študijske dneve se omogoči SKZP, da zbira in obdeluje pri tem posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bo SKZP obdelovala v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Na e-obvestila se lahko prijavi preko spletne prijavnice, preko podpisanega pisnega soglasja za prijavo na e-obvestila ali preko pisne prošnje za prejemanje obvestil poslane po elektronski pošti na info@skzp.org.

Več o prijavi na obvestila in varstvu osebnih podatkov je zapisano v Obvestilu o zasebnosti.