Obvestilo o zasebnosti

 

 

S prijavo na obvestila, poslano naročilnico na revijo Kairos ali s prijavo na Študijske dneve se Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP), Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor omogoči, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovani osebni podatki bodo obdelani v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

OBDELAVA PODATKOV:

Osebni podatki se zbirajo le, če je to nujno potrebno.

S prijavo na obvestila se prijavitelj strinja, da se o njem zbirajo osebni podatki, ki so bili posredovani ob prijavi. Osebni podatki, ki se zbirajo so ime in priimek ter elektronski naslov.

Z oddajo naročilnice se naročnik strinja, da se o njem zbirajo osebni podatki, ki so bili posredovani z naročilnico. Osebni podatki, ki se zbirajo so ime, priimek, naslov (ulica, poštna številka in kraj), elektronski naslov in telefonska številka. Osebni podatki se potrebujejo za dostavo revije Kairos in izstavitev računa.

Ob prijavi na Študijske dneve se prijavitelj/udeleženec strinja, da se o njem zbirajo osebni podatki, ki so bili posredovani s prijavnico. Osebni podatki, ki se zbirajo so ime, priimek, izobrazba, delovno mesto, naslov, telefonska številka in elektronski naslov. Osebni podatki se potrebujejo za lažjo izvedbo Študijskih dnevov in za izstavitev računov ter potrdil o udeležbi.

 

NAMEN:

Osebni podatki se zbirajo v skladu z namenom, za katerega so bili posredovani. Posredovani osebni podatki se ne bodo uporabljali za drug namen.

 

PRAVNA PODLAGA:

Osebni podatki se zbirajo na podlagi soglasja, naročilnice oz. na podlagi prijavnice.

 

UPORABA OSEBNIH PODATKOV:

Osebni podatki se uporabljajo izključno za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

 

SHRANJEVANJE PODATKOV:

Osebni podatki, ki so bili posredovani ob prijavni na obvestila, se hranijo do preklica. Soglasje za obdelavo podatkov se lahko kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Vsi ostali podatki v okviru medsebojnega sodelovanja se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo.

 

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV:

Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam in se jih ne bo javno razkrilo. Osebnih podatkov se ne posreduje v tretjo državo ali organizacijo.

 

PRAVICE:

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imajo uporabniki/naročniki/prijavitelji/udeleženci pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (˝pozabe˝), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Katerakoli pravica po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli pisno uveljavlja. Pri tem je potrebno navesti ime in priimek ter elektronski naslov. Zahteva se lahko pošlje na elektronski naslov info@skzp.org ali po navadni pošti na naslov Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor.

V primeru spora se lahko vloži ugovor pri SKZP, ter pritožba pri Informacijskem pooblaščencu.