PREDAVANJE

NEDELJA, 6. 6. 2021

od 12.00 do 13.00

 

 

Metka Furlani in Ana Matijević: Vzroki in posledice kršenja meja spolne nedotakljivosti v psihoterapiji 

 

Spolna zloraba je lahko za posameznika izredno travmatičen dogodek, ki za seboj pusti dolgotrajne in nepopravljive posledice. Kršenje meja spolne nedotakljivosti v okviru psihoterapevtskega procesa pa te posledice še poglobi, saj gre velikokrat za retravmatizacijo klienta oz. njegovo podoživljanje že doživetega. Vsak psihoterapevt, ki svojo moč, vpliv in zaupanje zaradi nepredelanih vsebin izkoristi za zadovoljevanje lastnih nepotešenih spolnih ali drugih potreb, je v hudem etičnem prestopku. Tak odnos v nobenem primeru ne predstavlja pozitivne ali korektivne izkušnje. Žal storilci niso obrobni psihoterapevti, temveč v stroki uveljavljeni kolegi, kar je svarilo, da vsakdo izmed nas lahko stopi na ta spolzki teren. Kljub teži teme pa ji je v teoretični in raziskovalni literaturi posvečenega premalo prostora. Sočasno na častna razsodišča prihajajo prijave kršenja spolnih meja, kar vodi v potrebo po širšem diskurzu o tej problematiki znotraj psihoterapevtske stroke.

Predavanje, ki bo vključevalo vprašanja in diskusijo, je pripravljeno predvsem iz preventivnih razlogov in z namenom ozaveščanja psihoterapevtov, klientov, edukantov in splošne javnosti. V prvem delu se predavanje osredotoči na nezavedne mehanizme psihoterapevta, ki namesto predelave psiholoških pojavov, ki vzniknejo v terapevtskem odnosu, psihoterapevta zapeljejo v odigravanje le-teh. Neozaveščeni mehanizmi so namreč vzrok za zdrs v držo, iz katere ni več poti nazaj. V drugem delu pa predavanje razgrne negativne posledice kršenja meja tako za klienta kot tudi za psihoterapevta. Na strani klienta govorimo o neposredni in posredni oškodovanosti, oškodovanost psihoterapevta pa je odvisna predvsem od stopnje prepoznavnosti težave z njegove strani ter od pristopa institucij k reševanju teh kršitev.

 

Ana Matijević, psihoanalitična psihoterapevtka, je članica Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov – Slovenija (EZPPS), članica Častnega razsodišča v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP) in članica Slovenskega društva za skupinsko analizo (SDSA). Dela v zasebni psihoterapevtski praksi.

 

Metka Furlani, univ. dipl. sociologinja, certificirana psihodinamska psihoterapevtka, učna terapevtka in supervizorka z Evropsko diplomo iz psihoterapije (EAP), je članica Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov – Slovenija (EZPPS) ter članica Častnega razsodišča v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP). Je avtorica člankov »Telo in dotik v psihodinamski psihoterapiji«, »Dotik gradi mostove med nami« ter »Zdravljenje posledic travme – posilstvo deklice in reviktimizacija z dolgoletno spolno zlorabo«. Pri svojem delu se opira na psihoanalitično teorijo, ki jo dopolnjuje in nadgrajuje s telesno psihoterapijo. Z namenom lažjega čustvenega odpiranja in izražanja klientov v delo vključuje tudi kreativne tehnike, kot so igre vlog, fantazijska potovanja, risanje, delo s peskovnikom idr. S klienti dela individualno in v skupini v zasebni psihoterapevtski praksi v Ljubljani.