Strasbourška deklaracija o psihoterapiji

V skladu s cilji svetovne zdravstvene organizacije, kakor tudi v Evropski skupnosti in v Evropskem gospodarskem prostoru veljavnem okviru o nediskriminaciji in načelu o prostem pretoku oseb in uslug spodaj podpisani soglašajo:

  1. Psihoterapija je samostojna znanstvena disciplina, njeno opravljanje predstavlja samostojen in svoboden poklic.
  2. Psihoterapevtsko izobraževanje se opravlja na visoki, kvalificirani in znanstveni ravni.
  3. Zajamčeno je mnoštvo psihoterapevtskih postopkov.
  4. Popolna psihoterapevtska izobrazba obsega teorijo, lastno izkušnjo in prakso pod supervizijo. O drugih psihoterapevtskih postopkih je treba pridobiti zadostna znanja.
  5. Dostop do izobrazbe je mogoč prek različnih predizobrazb, zlasti prek humanističnih in socialnih znanosti.

Strasbourg, 21. oktober 1990