Kam po pomoč – odrasli

Različne nepredvidene situacije, kot je trenutno obdobje Korona virusa, privlačijo nove ali pa poglobijo že znane stiske in težave. Karkoli se vam dogaja, niste sami. Pokličite, pišite, za vas bo nekdo na drugi strani. Človek, ki pokliče, ni več sam.

 

Podporni pogovori:

Psihološka podpora v zdravstvenem sistemu:

Urgentna psihiatrična stanja:

Preprečevanje nasilja:

Humanitarna oz. materialna pomoč:

Informacije o COVID-19:

ZA STARŠE – Kako se o COVID-19 pogovarjati z otroki:


 

Produkcija: PM, poslovni mediji, www.p-m.si