10. Strokovno srečanje

 

 

vabi na

10. STROKOVNO SREČANJE

Vloga in pomen telesa v psihoterapiji

TA in telo

2. in 3. februar 2024

 

Eno temeljnih vprašanj v mnogih filozofskih in psihoterapevtskih pristopih skozi našo zgodovino je prepoznavanje zapletenega odnosa med telesom in psihološkim blagostanjem. Duševnost in telo se edinstveno prepletata v vsakemu od nas. Tako sveta ne doživljamo samo preko misli in čustev, temveč tudi preko telesa in somatskih izkušenj. Berne je kot eno izmed primarnih človekovih potreb prepoznal potrebo po kontaktu, po dotiku, ki je temeljnega pomena za naše delovanje. Tudi razvojne teorije poudarjajo bistvenost telesa – novorojenčki in otroci potrebujejo dotik, da njihov razvoj poteka nemoteno. V odrasli dobi fizični kontakt prav tako predstavlja osnovo za naše fizično in psihično dobro delovanje.

Tako na nek način telo služi kot prevodnik, skozi katero se izražajo in predelujejo čustva, misli in vedenje ter igra ključno vlogo pri oblikovanju zdravega psihološkega razvoja. Pomembno je torej raziskovati občutke, geste, telesno držo in gibe, ki nam razkrivajo temeljna čustvna stanja in nezavedne vzorce. Hkrati pa je delo s telesom v pomoč pri umirjanju, sprjemanju in procesiranju čustvenih stanj.

Potencial različnih, na telo usmerjenih pristopov, je vse bolj prepoznan v različnih psihoterapevtskih modalitetah, kakor tudi v transakcijski analizi. Nenazadnje je telo zmožno naravne samoregulacije in zdravljenja, če mu omogočimo, da sprosti ujeto fizično in čustveno energijo. Delo s telesom lahko posameznika vodi v globlje raziskovanje svojega doživljanja in celo v preobrazbo travmatske izkušnje. Prav zato je pomembno, da na tem področju ozaveščamo tveganja in pomembnost etičnega delovanja, ki omogoča vzpostavitev varnega in podpornega okolja za tovrstno delo.

Društvo Sloventa združuje štiri področja transakcijske analize: psihoterapevtsko, organizacijsko, svetovalno in edukacijsko. Raziskovali bomo kako vsako od štirih področij integrira delo s telesom.

Delo s telesom v psihoterapiji, svetovanju, edukaciji in organizaciji je neizbežno izkustvene narave. Zaradi tega želimo na Strokovnem srečanju 2024 ponuditi več delavnic in izkustvenega dela.

 

Program srečanja

Prijavnica

 

SLOVENTA
Društvo za transakcijsko analizo Slovenije

Bratovševa ploščad 2
1000 Ljubljana

Spletna stran: https://www.sloventa.si/ 
E-naslov: seminarji@sloventa.si