Nega duše in arhetipska osnova življenja

Javna konferenca ob 30. obletnici Instituta IPAL

City Hotel Ljubljana, 2. 12. 2023

 

Arhetipska osnova življenja je hkrati tudi obnova življenja. Metoda IPAL pokaže, da ravno arhetipi predstavljajo jedro nege duše in kakovostnega osebnostnega razvoja.

Program konference

7:30

Sanjska matrica

8:45

Nagovor in aktivna imaginacija

9:00 – 10:00

Predavanje – Mario Baar: Individuacija skozi dvanajst arhetipov ega, duše in sebstva
Ko govorimo o individuaciji, ki jo Carl G. Jung navaja kot specifično razvojno pot, po kateri lahko govorimo o napredku oziroma rasti individuumove duše, je treba poudariti, da njene korenine izhajajo iz pojma kolektivnega nezavednega (t. j. duše v ožjem pomenu besede), kjer imajo svoj sedež arhetipi oziroma pra-vzorci. Arhetipi so univerzalni principi, ki so skupni vsem ljudem, ne glede na civilizacijo, raso ali razvitost neke družbe. Jung je bil prepričan, da arhetipe podedujemo podobno kot podedujemo instinktivne vzorce vedenja. Arhetipi kot »organi duše« ustvarjajo univerzalne pogoje za razvoj in izražanje individuumove osebnosti. Arhetipov je zelo veliko (prek 100), vendar so nekateri bolj pomembni od drugih. Jung je poleg glavnih arhetipov ega, persone, sence, anime/animusa, in sebstva uvedel še nekatere druge arhetipske figure ali podobe, npr: mati, oče, prevarant, junak, modri starec / starka ipd. Kasnejši raziskovalci, kot so: James Hillman, Carolyne Myss, Kurt Gödel in drugi, so iz osnovnih arhetipov izpeljali najpomembnejših dvanajst arhetipskih figur, s katerimi se na svoji poti individuacije sreča vsak individuum. Od teh dvanajst figur so prvi štirje osnova za razvoj ega (zavesti), drugi štirje so povezani z globljim doživljanjem duše kot take (nezavednega), medtem ko so zadnji štirje povezani s sebstvom (popolno integracijo zavesti in nezavednega). Zanimivo je, da se ti arhetipi po svojih značilnostih lahko primerjajo z lastnostmi planetov v psihološki astrologiji, kar omogoča celovite globinske arhetipske analize individuumove osebnosti.
10:00 – 10:30 Odmor za kavo
10:30- 11:30 Predavanje – Dragana Van de moortel – Ilić: ‘Ali duša potrebuje telo?’ – kozmologija in arhetipi v srednjeveškem stavbnem slikarstvu
Vprašanje svetega Maksima Spovednika (581-662 N.E.) ‘Ali duša potrebuje telo?’ je del zapletenih patrističnih razprav v zgodnjem krščanskem obdobju, ki trdijo, da ima Kristus dve naravi in ​​dve volji: božjo in človeško. To predavanje povezuje sodobno interpretacijo kozmograma s starokrščanskimi nauki. Skozi številne vizualne primere stenskega slikarstva 14. stoletja se bomo poglobili v globino krščanskih arhetipov, skozi prizore, ki vsebujejo nebesne elemente, kot so personificirani planeti ali zodiak. Kritično bomo analizirali sporočila predstavljenih prizorov: ali nam odpirajo vrata neposredne in individualne transcendence, skozi nebeške sfere do božanskega in nazaj v kreacijo lastne življenjske poti? Poseben poudarek bo na uporabi ikon za doseganje mistične komunikacije z duhovnimi svetovi, kar bo povezano s sodobnimi metodami dela s človekom, vključno z metodo IPAL.
11:40 – 12:40 Predavanje – Matjaž Regovec: Osebna sreča, individuacija in svéto
Zakaj je nastajanje in razvoj individuuma sveto, kako je povezano z osebno srečo in zakaj je to srž nove podobe boga v sedanjem času? Le individuum, ki je dovolj sámouresničen, je lahko s kolektivom povezan na kakovosten in ustvarjalen način. Le kolektiv, ki vsebuje individuirane posameznike, lahko primerno prosperira in se razvija dalje. Kako poteka nastanek in razvoj individuuma in katere arhetipe, to je duhovne tirnice, pri tem prepoznavamo? V Metodi IPAL uporabljamo kozmogram, ki je zemljevid nastajajočega individuuma ter njegove optimalne kakovosti življenja, uresničenih ciljev, kakor tudi polnega psiho-fizično-duhovnega blagostanja. Na predavanju si bomo pogledali osnovne vzorce arhetipov svetega, ki so gradbeni kamen praktične izgradnje svoje lastne osebne sreče in izpolnitve.
12:45 – 13:45 Predstavitev Metode IPAL
13:45 – 15:00 Odmor za kosilo (zdravljica in prigrizek)
15:00 – 16:00 Predavanje – Karin Baloh Martić: V iskanju duše
Sodobni čas, predvsem pa obdobje izrednih razmer, kot je bilo obdobje izolacije, so vsakemu izmed nas prinesla nove izzive na osebni ravni. Kaj je smisel našega življenja, kam gremo, kam sodimo … Skrb za lastno dušo in iskanje tistega, kar nam bo prineslo mir in izpolnitev, je večna tema. Luna, ki simbolizira duševni vidik osebnosti, nas spremlja že od najzgodnejših dni življenja, ko se lastnega obstoja še ne zavedamo, in skozi ves naš obstoj. Skozi različne izkušnje doživljamo vse vidike Lunine narave. Kako razumeti, sprejeti in ozdraviti ta del nas, kako poskrbeti zase, kako najti svoj notranji mir, bomo poskušali ugotoviti in razumeti skozi to lunarno popotovanje. In kot pri vsakem lunarnem potovanju se bomo vrnili na začetek prenovljeni in ozdravljeni.
16:15 – 17:15 Predavanje – Nadine Radesky: Narava kot zibelka stvarstva
Vse materialno bivajoče je le zrcaljenje notranjega odseva, zato nas zunanje situacije učijo, kako najti v sebi moč za postavljanje in oblikovanje lastne stvarnosti. Naš pogled na svet oblikuje našo stvarnost, ki jo živimo. Smo na pragu nove civilizacije, stari svet se ruši na vseh ravneh. Realna slika sveta sili vsakega človeka, da je cikel rojstva in umiranja podoben vdihu in izdihu, da se moramo kot prebivalci in sokreatorji sveta obrniti vase, da se kot civilizacija prerodimo. Človek, ki je v pradavnini uporabljal orodje, danes govori, piše in ima visoko razvit čut za abstraktne pojme. Ljudje se med seboj razlikujemo, vendar smo vsi ista rasa. Človek se je zaradi svojega reflektirajočega duha dvignil iz živalskega sveta; s svojim duhom dokazuje, da ga je narava visoko nagradila ravno zaradi razvoja zavesti. Človek mora razumeti svoje poraze in zmage, pripovedke in izročila, ki skušajo razložiti njegovo mesto v univerzumu, naravo družbe, odnos med posameznikom in njegovim svetom in pomen dogodkov v naravi. Ta arhetipska razlaga sveta je nujna saj razlaga naravne pojave med vsakdanjimi kot ogenj, ki ima nekaj skupnega s Soncem, izvorom toplote in energije. Človek ima potrebo po tem, da živi v harmoniji s svojo naravo s pomočjo psiholoških in duhovnih vodil, ki mu, kot most daje upanje s svojo podporo. In to upanje je kot ustvarjalno umetnikovo platno stvarstva, ki ga vsak posameznik z zavestno odgovornostjo sam prostovoljno izbere. Šele takrat lahko pričakujemo vzpon v zlato dobo, ki je pred nami. Vendar brez zavestnega truda, da je zunanje odraz notranjega, smo lahko priče vsega tistega, kar se bomo kot civilizacija odločili, da je življenje največje darilo stvarstva in bivanja v njem. In od človekove svobodne volje je odvisno, kaj bo naredil iz samega sebe. Ko bo začel skrbeti in varovati naravo, bo človek šele pokazal, da je pripravljen zares odgovorno skrbeti tudi zase, zate in za ves stvarni svet.
17:30 – 19:00 Srednja skupina

Na predavanjih ste lahko ste z nami tudi preko ZOOM-a. Navedite opcijo ob prijavi.
Za prevod iz srbščine in hrvaščine bo poskrbljeno.

 

VSTOPNICE

Vstopnice so na voljo v tajništvu Instituta IPAL (040 518 045, info@ipal.si) ali v spletni trgovini https://ipal.si/izdelek/02-12-2023. Možen količinski popust. Predračun pošljemo po elektronski pošti.

 

Celodnevna vstopnica

V ceno celodnevne vstopnice je vštet zbornik, kava in prigrizek med odmorom ter prisotnost na vseh petih predavanjih. Udeležba na sanjski matrici in/ali srednji skupini je brezplačna in odprta za vse udeležence, prav tako tudi predstavitev Metode IPAL.

Za vplačilo celodnevne vstopnice do 30. 11. 2023 velja 20% popust (40,00 €).

Na dan dogodka bo celodnevna vstopnica znašala 50,00 €.

Vplačanih vstopnic po 30. 11. ne vračamo. Pošljemo zbornik in knjigo po izboru po pošti.

 

Posamezna predavanja

Cena posameznega predavanja je do konca novembra 15,00 €, na dan dogodka bo 20,00 €.

 

Založba Hermes IPAL

Ob nakupu katerekoli knjige na 39. Slovenskem knjižnem sejmu na Gospodarskem razstavišču (21. 11. do 16. 11. 2023) ali v spletni strani v času knjižnega sejma lahko dobite celodnevno vstopnico za 35,00 €. Vse knjige založbe bodo v čast 30. obletnici Instituta IPAL znižane za 60%, v spletni knjigarni pa za 50%.

 

Paket celodnevna vstopnica + seminar

Dan po konferenci je na sporedu seminar *Analiza sanj pri delo na sebi* ddr. Matjaža Regovca (3. 12. 2023). Na voljo je 40% popust za paket celodnevna vstopnica in seminar (73,20 € namesto 122,00 €), akcijska cena samo za seminar je 54,00 €.

Kdor želi, lahko v paket izbere kateri drugi bolj psihološko astrološko obarvan seminar iz programa za jesenski semester. Program najdete na spletni strani www.ipal.si.

 

 

Ddr. Matjaž Regovec: Analiza sanj pri delu na sebi
postkonferenčni seminar, 3. 12. 2023 (9:00 – 16:00)

Analiza sanj, ta »kraljevska pot« do samega sebe, ki sta jo pionirsko uveljavila očeta psihoanalize v svoji temeljni (Freud) in nadgrajeni obliki (Jung), odigrava znotraj Metode IPAL temeljno vlogo. Zakaj? ‘Analiza sanj’ tukaj razširjeno pomeni oboje analizo strjenih (koaguliranih) podob iz sanj, kakor tudi analizo podob iz aktivne imaginacije, kajti oba vira sta enakovredna in predstavljata temeljni vir psihičnega cogita, to je psihičnega zaznavanja, delovanja in stvarjenja novega zavedanja. Na seminarju se bomo najprej ukvarjali z zgodovinsko razsežnostjo psihičnih podob, to je njihovo hkratno umešenostjo v otroštvo, kasnejša obdobja in sedanjost. Nato bomo pogledali različne vrste podob in pokazali, da je vsaka od psihičnih podob iz sanj in aktivne imaginacije lahko tudi arhetipska, to je intuicijska. To pa pomeni, da se nanaša tudi na futurnost – to je na svojo realizacijo v prihodnosti. Skratka, sanjske podobe so ne samo naša zgodovinska osebna izkaznica, temveč tudi naša pot do uresničenja samega sebe v bližnji in bolj oddaljeni prihodnosti. S številnimi primeri bomo ponazorili, da prav zaradi obeh funkcij (psihičnega in intuitivnega cogita) analiza sanj pomeni temeljno orodje za nego duše in obnovo življenja. V popoldanskem delu bomo delali z Metodo IPAL v dinamiki zaključene in zaobjete skupine.

 

Instituta IPAL
Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana

Tel. št.: 040 518 045
E-naslov: info@ipal.si
Spletna trgovina: https://ipal.si/izdelek/02-12-2023