Edukacija psihodramske psihoterapije

 

Slovensko društvo za psihodramo organizira in vabi na EDUKACIJO ZA PSIHODRAMSKEGA PSIHOTERAPEVTA – PSIHODRAMSKO PSIHOTERAPEVTKO.

Psihodrama predstavlja mednarodno priznano samostojno smer psihoterapije, z lastno filozofijo in teoretskimi koncepti osebnosti in razvoja, metodami in tehnikami dela. Takšen pristop predstavlja zanesljivo in učinkovito terapevtsko sredstvo za klinično in neklinično populacijo.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki jih zanima profesionalno educiranje psihodramske psihoterapije in svetovanja, pa tudi tistim, ki se želite samo nadalje izobraževati in izpopolnjevati pri svojem delu. Edukacija bo zanimiva tudi za vse, ki imate izkušnje iz drugih psihoterapevtskih smeri in bi radi razširili svoje znanje.

Edukacija je usklajena z zahtevami Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) in omogoča pridobitev Evropske diplome iz psihoterapije (ECP – European Certificate for Psychotherapy). Program izobraževanja je usklajen tudi s kriteriji FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations) in SKZP (Slovenske krovne zveze za psihoterapijo).

 

Osnovne informacije o prvem letniku edukacije

Edukacija bo trajala pet let, v Ljubljani. Potekala bo v okviru desetih modulov letno – torej praviloma enkrat mesečno ob koncu tedna (navadno sobota in nedelja ves dan) s predvidenim pričetkom 8. oktobra 2023.

Datumi edukacijskih modulov se določajo za tekoče leto.

 

Pogoji za sprejem na študij

 • Diplomanti (univerzitetna ali 2. stopnja bolonjskega študija) humanističnih, zdravstvenih ved in umetniških akademij*
 • Izjemoma študentje zadnjega letnika zgoraj naštetih študijskih usmeritev
 • Opravljen intervju in pozitivno mnenje o primernosti kandidata s strani edukacijskega odbora.

* diplomanti nekaterih študijskih smeri morajo izpolniti dodatne pogoje za pridobitev potrdila o zaključeni edukaciji (propedevtika), najkasneje pred prijavo na končni izpit.

Pred pričetkom izobraževanja edukant ter organizator izobraževanja skleneta medsebojni dogovor, kjer so opredeljene pravice in obveznosti obeh.

 

Prijave

Prijave pošljite po elektronski pošti na pshd.edukacija.slo@gmail.com. Pri tem navedite:

 • vaše osnovne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-mail);
 • življenjepis s poudarkom na dosedanjem izobraževanju in delovnih izkušnjah,
 • utemeljitev vašega zanimanja za edukacijo (motivacijsko pismo).

Ker je število mest omejeno, vas prosimo, da se prijavite čim prej in si rezervirate mesto. Prijave sprejemamo do najkasneje 1. 5. 2023.

Prejeli boste vabilo na uvodni razgovor. Namen uvodnega razgovora je seznanitev s kandidatom, pojasnila ob njegovih vprašanjih ter odločitev o kandidatovi primernosti za vključitev v edukacijo.

 

Kotizacija

Prispevek za 1. letnik znaša 2.800,00 EUR, možno je tudi obročno odplačevanje (po dogovoru).

V navedeno ceno niso vključene ure indirektne supervizije,osebne terapevtske izkušnje ter udeležba na drugih psihodramskih delavnicah.

 

Edukacijski tim

V celoten edukacijski program iz psihodramske psihoterapije bodo vključeni domači in tuji strokovnjaki.

V edukacijski odbor so vključeni:

Vladimir Milošević psihiater, psihodramski terapevt, supervizor in edukator. Vodi psihodramsko izobraževanje v Sloveniji, Srbiji ter na Hrvaškem in je gostujoči vodja psihodramskega usposabljanja v Avstriji, Izraelu in Makedoniji. Je ustanovitelj in prvi vodja Inštituta za psihodramo v Beogradu ter soustanovitelj in vodja mednarodnih psihodramskih seminarjev Cross Cultural Trainig Days (2002–2011) in International Spring Accademy (2010 in dalje). Je avtor številnih strokovnih publikacij, predavatelj in vodja psihodramskih delavnic na številnih mednarodnih kongresih v Italiji, Angliji, Belgiji in drugje. Vtor knjige »Psihodrama – sprememba skozi akcijo«.

Ana Rokvić Pinterič je certificirana psihodramska psihoterapevtka (ECP), magistrirala na programu Pomoč z umetnostjo, zaključila je specializacijo za transgeneracijsko psihoterapevtko na brazilsko-portugalski Anne Ancelin Schutzenberger International Transgenerational School. Dvajset let je delovala v gledališkem prostoru (Lutkovno gledališče Ljubljana, SNG Drama Ljubljana),organizirala delavnice po Sloveniji in tujini ter vodila festival gledališča, glasbe in plesa Le Soleil. Je soustanoviteljica Brloga, prostora za psihodramo v Ljubljani in članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Od leta 2015 vodi psihodramske terapevtske skupine, individualne terapije, sociodramske in psihodramske delavnice.

Jaka Sotlar je končal petletno edukacijo iz psihodrame v Zagrebu (ECP) in magisterij iz seksologije na Fakulteti Alcala de Henares v Madridu. Dodatno se je strokovno usposobil na Medicinski fakulteti v Ljubljani, oddelek Psihiatrija (dve leti študija sistemske psihoterapije) ter na posameznih strokovnih delavnicah iz različnih psihoterapevtskih smeri (Geštalt, jungovska analiza, telesno orientirana psihoterapija). Je soustanovitelj Brloga, prostora za psihodramo v Ljubljani in član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ter Slovenskega seksološkega društva. Več let vodi delavnice iz psihodrame in seksologije ter kontinuirane individualne, partnerske in skupinske psihoterapije v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem.

 

Vsebina edukacije

Edukacija poteka na dveh nivojih: kliničnem in nekliničnem.

Klinični nivo traja pet let. Po opravljenih vseh obveznostih kliničnega nivoja edukacije edukant pridobi status psihodramskega psihoterapevta. Neklinični nivo traja (prva) tri leta in omogoča edukantu uporabo psihodramskih tehnik pri opravljanju svojega osnovnega poklica.

Edukacija vključuje:

a. teoretične vsebine

 • Prvo leto – Osnove psihodrame
 • Drugo leto – Skupina in psihodrama
 • Tretje leto – Teorije osebnosti in psihodrama
 • Četrto leto – Psihopatologija in psihodrama v klinični praksi
 • Peto leto – Posebni vidiki uporabe psihodrame

b. izkustveno delo

c. metodologijo

d. samostojno vodenje psihodramske skupine

e. supervizijo (direktna in indirektna)

f. osebno terapevtsko delo v skupini in individualno

g. klinično izkušnjo

h. udeležbo na psihodramskih seminarjih, delavnicah izven modulov

 

Prijave in dodatne informacije na pshd.edukacija.slo@gmail.com.