Izšla je nova številka revije Kairos

 

Nova dvojna številka Kairosa, ki je tematsko posvečena superviziji, predstavlja skupni projekt Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Socialne zbornice Slovenije (SZS). Supervizija je namreč področje, ki je zaradi skupnih dejavnikov transteoretično in transdisciplinarno. Transteoretično v smislu, da teoretičnih osnov supervizije kljub številnim teoretičnim modelom, ki jih lahko razdelimo v tri skupine (teorije, ki temeljijo na psihoterapevtskih teorijah ter razvojne in procesne teorije supervizije), brez upoštevanja teorije skupnih dejavnikov ne moremo v polnosti zajeti z nobeno od njih, in transdisciplinarno v smislu, da so skupni dejavniki v supervizijskih praksah uporabni na različnih strokovnih področjih, npr. v psihoterapiji, socialnem delu, socialni in specialni pedagogiki, psihiatriji oz. medicini, klinični psihologiji in drugih oblikah psihološke pomoči idr.

Po uvodniku glavnega urednika Mirana Možine in uvodniku zaslužne profesorice ddr. Marije Ovsenik, predsednice upravnega odbora SZS, in Vilka Kolbla, generalnega sekretarja SZS, so v reviji zbrani znanstveni in strokovni članki Tatjane Rožič, Nuše Kovačević Tojnko, Nataše Dernovšček Hafner, Božidarja Popovića, Lidije Bašič Jančar, Polonce Majcenovič, Mirjane Palčič Bubnič in Mirana Možine, poleg tega pa so tudi v informativnem delu revije zbrana razna besedila in novice s področja supervizije.

 

Glede na čas izida te številke Kairosa vsem avtoricam in avtorjem, recenzentkam in recenzentom, bralcem in bralkam želimo SREČNO 2023!

 

Uredništvo revije Kairos

 

Naročilnica na revijo Kairos