6. STROKOVNO SREČANJE

 

 

SKUPINSKO DELO V PSIHOTERAPIJI, SVETOVANJU IN PSIHOEDUKACIJI

31. januar – 2. februar 2020, Ljubljana

 

 

Spoštovane kolegice in kolegi!

Naslov srečanja pove, da bodo v ospredju predstavitve različnih oblik skupinskega dela, od psihoterapevtskega in svetovalnega do psiho-edukacijskega dela. Vsaka od naštetih oblik ima različen namen, cilje, tehnike in vsebine, ki so predmet obravnave. Vemo pa, da se v praksi pri delu s klienti  posamezni elementi vseh treh oblik dela pogosto prepletajo.

Skupina nudi prostor, kjer posameznik vstopa v interakcijo z drugimi tukaj in zdaj, s čimer se omogoča aktiviranje projektivnih vsebin, kar je ključni element pri delu v psihoterapevtski skupini.
V skupini posameznik lahko zadovolji temeljne potrebe kot so potreba po varnosti, predvidljivosti, sprejetosti, potrditvi od drugih, pripadnosti, vključenosti, sodelovanju. Utemeljitelj transakcijske analize Eric Berne je v svojih začetkih terapijo izvajal predvsem v skupini.

Tako kot skupinska terapija in svetovanje obstajata že desetletja pa je nekoliko mlajšega datuma skupinsko psiho-edukativno delo, za katerega raziskave kažejo, da izredno ugodno vpliva na ozaveščenost posameznikov o psiholoških problemih, o naravi motenj ter zdravljenju. Znatno vpliva tudi na opolnomočenje klienta ter njegovih svojcev (posebej pri težkih psihiatričnih motnjah), da enakovredno ter odgovorno sodelujejo v procesu zdravljenja.  Ob tem delu se poveča tudi motivacija klienta za doseganje sprememb.

Namen  strokovnega srečanja je, seznaniti se z različnimi oblikami dela v skupinah ter s  terapevtskimi dejavniki skupine, ki so ključni za uspešno obravnavo klientov. Zanimalo nas bo, kako skupina vpliva na razvoj posameznika in kako posameznik vpliva na razvoj skupine. Vprašali se bomo, katere so prednosti skupinskega dela pri nudenju psihološke pomoči ljudem, ki potrebujejo tovrstne obravnave.

K sodelovanju smo povabili izkušene strokovnjake različnih strokovnih pristopov, ki doma in v tujini delajo s klienti z raznovrstnimi psihološkimi problemi, vključno s tistimi, ki imajo lažje ali težje  duševne motnje.

Z vašo prisotnostjo bo znanje, ki so ga oblikovali naši kolegi skozi zgodovino do današnjih dni, dobilo nov zagon in nove možnosti.

 

Spletna stran srečanja: http://www.sloventa.si/?p=4349

Program: http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2019/11/PROGRAM-STROKOVNEGA-SREČANJA-2020.pdf

Spletna prijava: http://www.sloventa.si/?p=4355

 

Toplo vabljeni!

Slavica Ravnik, prof. soc. pedag., CTA – P, Predsednica Društva SLOVENTA