Ustvarjalna supervizija

petek, 27. september 2019, ob 16. uri

Moj Korak, Vilharjeva 3, Ljubljana

 

 

Vabimo vas na predstavitev zanimivega in v slovenskem prostoru še precej neznanega supervizijskega pristopa, kjer se boste lahko izkustveno srečali z nekaterimi metodami dela v individualni in skupinski obliki Ustvarjalne supervizije:

dobrodošli tisti, ki se želite pogovoriti o možnostih individualnih supervizijskih srečanj ali o sodelovanju v mali skupini Ustvarjalne supervizije v Ljubljani, kakor tudi tisti, ki tega pristopa k refleksiji profesionalne prakse še ne poznate (kratek opis osnovnih značilnosti podajam v nadaljevanju).

Prezentacija z izkustvenim delom obsega 90 minut, zadnje pol ure našega srečanja pa bo namenjeno vašim vprašanjem.

Prijave (v obliki kratkega dopisa, v katerem navedete naslednje podatke: ime in priimek, izobrazbo in področje profesionalnega delovanja) sprejemam do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do 15. septembra 2019 na e-naslovu: aleksandra.schuller@guest.arnes.si

Dobrodošli!

 

Ustvarjalna supervizija (Creative Supervision) je transmodalitetni in transprofesionalni supervizijski pristop, ki v ospredje postavlja z umetnostnimi izraznimi sredstvi udejanjeno prakso profesionalne refleksije: supervizanti svoja vprašanja raziskujejo s pomočjo različnih umetnostnih medijev oziroma izraznih načinov kakor tudi skozi pogovor.

Srečanja potekajo tako, da supervizanti najprej predstavijo aktualne teme, s katerimi se srečujejo pri svojemu delu. Nato jih samostojno ali s pomočjo supervizorke oblikujejo v kar najbolj preprosta in jasno zastavljena vprašanja. V refleksijo slednjih vstopijo preko ustvarjalnega procesa, ki temelji na risanju, pisanju, igri vlog in drugih konkretizacijskih/projekcijskih tehnikah; raziskovanje pa lahko poteka tudi preko zvoka/glasu in telesa/gibanja.

Način dela se prilagaja specifikam supervizijskih vprašanj kakor tudi predlogom supervizantov, ki jih supervizorka spodbuja k temu, da postopoma širijo svoj nabor ustvarjalnih izrazov.

V ustvarjalnem procesu kot refleksivni praksi supervizanti pogosto pridejo do presenetljivih uvidov, včasih pa tudi že do povsem konkretnih odgovorov in usmeritev za svoje nadaljnje delovanje. Nato nastopi pogovor, s pomočjo katerega supervizant_ka analizira pridobljene informacije; vse te različne načine védenja (ki se lahko razkrije preko vizualnih, zvočnih in gibalnih metafor; telesnih občutkov idr.) pa v sklepni refleksiji poveže v večperspektivno/mnogoplastno razumevanje obravnane teme.

Ustvarjalna supervizija se je – kot samostojna oblika poklicne refleksije in proces, ki podpira kontinuirani strokovni razvoj posameznika – najprej vzpostavila na področju umetnostnih terapij, zato se zanjo odločajo glasbeni, plesno-gibalni, likovni, (psiho)dramski in integrativni umetnostni terapevti; skupaj z njimi pa tudi učitelji, vzgojitelji, psihoterapevti različnih modalitet in drugi strokovnjaki iz t.i. poklicev pomoči (delovni terapevti, socialni delavci, specialni in socialni pedagogi idr.), ki želijo svoja supervizijska gradiva obravnavati na t.i. utelešen/udejanjen način (Embodied/Enacted Creative Supervision).

Izvajalka: dr. Aleksandra Schuller je registrirana plesno-gibalna terapevtka (RPGT pri Združenju plesnogibalnih terapevtov Slovenije) in magistrica Pomoči z umetnostjo, specializirana za jungovski PGT pristop Avtentično gibanje ter Ustvarjalno supervizijo. Njene dosedanje izkušnje v superviziji obsegajo skupinsko, individualno in timsko Ustvarjalno supervizijo na področju psihoterapije ter vzgoje in izobraževanja.

Lokacija studia Moj Korak: stavbni kompleks Vilharjeva 3 se nahaja v bližini glavne avtobusne/železniške postaje Ljubljana, vanj vstopite za zavarovalnico na križišču Dunajske in Vilharjeve ceste, greste mimo zapornice (parkirate lahko na okoliških parkiriščih; prosim vas, da ob prihodu z avtom upoštevate, da je Vilharjeva cesta med prometnejšimi, še posebej ob petkih popoldne,
in da se bo predstavitev začela točno ob 16. uri) in nato zavijete desno na veliko notranje dvorišče. Vhod v studio je v zgornjem desnem kotu notranjega dvorišča.