Varstvo osebnih podatkov pri delu psihoterapevta

 

 

 

Splošna uredba EU o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; uredba) je začela veljati 25. 5. 2016, njene določbe pa se morajo neposredno uporabljati v vseh državah članicah od 25. 5. 2018 dalje. Zakonski sveženj zajema splošne uredbe o varstvu podatkov in direktivo o varstvu osebnih podatkov pri njihovi obdelavi.

Poznavanje GDPR je izredno pomembno za delo psihoterapevta, zato SKZP ponovno organizira izobraževanje za člane društev in inštitutov,  ter za zainteresirane posameznike.

 

PROGRAM:

 1. Dopustna in nedopustna ravnanja pri pridobivanju in posredovanju ter notranji obdelavi osebnih podatkov strank:
 • razmejitev kršitve poklicne molčečnosti in varstva osebnih podatkov
 • izmenjava podatkov med sodelavci ali strokovnjaki
 • privolitev kot podlaga za obdelavo osebnih podatkov in vodenje osebne mape
 • pridobivanje osebnih podatkov od strank in njihovih svojcev
 • osebne zabeležke psihoterapevta
 • zunanji uporabniki osebnih podatkov strank – izvajalci zdravstvene dejavnosti, centri za socialno delo, sodišče, policija, svojci strank, inšpekcije, izvedenci, zavarovalnice, delodajalci itd.
 • izmenjava podatkov med izvajalci psihoterapevtske dejavnosti
 • razkritje osebnih podatkov po smrti stranke in razkritje v primeru strankine privolitvene nesposobnosti
 • vpogledi v informatizirane zbirke podatkov
 • uporaba osebnih podatkov za zasebni namen
 • uporaba osebnih podatkov za raziskovalni namen
 • uničenje ali izguba zdravstvenih podatkov, spreminjanje podatkov, netočni podatki
 • snemanje strank
 1. Seznanitev stranke z lastnimi osebnimi podatki, pravica do popravka podatkov, pravica do izbrisa podatkov
 • vsebina pravice
 • način izvrševanja
 • obseg in omejitve pravice
 • postopek uveljavljanja
 • novosti v letu 2018
 • obravnava posebnih zahtev (npr. sopacienti)
 1. Zavarovanje oziroma varnost osebnih podatkov
 • omejitve uporabniških pravic
 • pravila uporabe gesel
 • roki hrambe podatkov
 • politika čiste mize in čistega ekrana
 • interna sledljivost obdelave osebnih podatkov
 • sporočanje podatkov po telefonu
 • pošiljanje zdravstvenih podatkov prek elektronskih komunikacij
 • interna pravila o postopkih in ukrepih za varnost podatkov
 1. Nekatere pomembnejše novosti po Splošni uredbi (EU) o varstvu podatkov v letu 2018
 • kaj za psihoterapevtsko dejavnost pride v poštev in kaj ne
 • prekrškovna odgovornost po novem
 • poročanje o kršitvah
 • pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
 • ocene učinkov
 • evidenca obdelav
 • interni pravilniki
 • anonimizacija in pojem osebnega podatka po novem
 • privolitev
 • pogodbena obdelava podatkov

Seminar bo potekal večinoma na primerih in bo trajal predvidoma 3 ure.

Na voljo bo tudi informativni vzorec privolitve po novih predpisih.

 

PREDAVATELJ:

Mag. Urban Brulc, univ. dipl. pravnik, svetovalec informacijske pooblaščenke.

 

LOKACIJA in TERMIN:

 • 25. 10. 2018 ob 17 uriLJUBLJANA (Likozarjeva 3, 6. nadstropje)
 • 8. 11. 2018 ob 17 uri, MARIBOR (Kajuhova ulica 12)

 

KOTIZACIJA:

Kotizacija za izobraževanje znaša 70 EUR.

 

PLAČILO:

Ob prijavi je potrebno plačati celotno kotizacijo na TRR št.: SI56 0451 5000 0611 026 (Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor).

 V primeru neudeležbe oz. nepravočasne odjave kotizacije ne vračamo (več informacij na prijavnici).

 

PRIJAVA:

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 23. 10. 2018 (Ljubljana) oz. do 5. 11. 2018 (Maribor) na elektronski naslov tajnistvo@skzp.org.

Število udeležencev je omejeno zato bomo upoštevali vrstni red prijav in plačil.

  

INFORMACIJE:

Za dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov tajnistvo@skzp.org ali pokličete na tel. št. 041/572-443 – Mežič Manuela.

 

Vabilo na seminar Varstvo osebnih podatkov pri delu psihoterapevta

Prijavnica

 

Vabljeni!