Vabljeni k raziskavi “Učinkovanje in stranski učinki psihoterapije”

Splošni namen raziskave je pridobiti informacije o poteku psihoterapij in preko tega zagotoviti čim višje standarde izvajanja psihoterapije v Sloveniji. Za dosego tega cilja pa potrebujemo informacije o vaši izkušnji udeleženosti v psihoterapevtski proces.

Namen vprašalnika je, da omogočimo vam klientom stalno možnost, da se sliši vaš glas, da delite svojo izkušnjo, bodisi da je dobra, manj dobra ali slaba.  Vprašalnik je anonimen. Identiteta tistih, ki se boste odločili za izpolnjevanje vprašalnika ni znana in v nobenem primeru ni v interesu, da bi bila znana.

V naprej hvala za vaše dragocene odgovore. V primeru, da imate dodatna vprašanja v zvezi z raziskavo se obrnite na:  robert.masten@ff.uni-lj.si

Navodila  za izpolnjevanje vprašalnika in sam vprašalnik se nahaja na povezavi https://www.1ka.si/a/90568