Vabljeni na seminar fascialne integracije

Zajeta slika

Vabimo vas na seminar: Fascialne integracije, ki ga bo vodil psiholog in psihoterapevt doc. Marco

Montanari iz Bolognie. Tema seminarja: Praktično in teoretično prepoznavanje različnih

karakternih tipov (shizoidni, oralni, mazohistični, dominanti in rigidni tip), ter specifično delo na

telesu pri vsaki tipologiji.

Poglobljeno znanje o karatkernih tipih po Williamu Reichu in Aleksandru Lowenu, je doc. Marco

Montanari v svojem osebnem in izobraževalnem procesu nadgradil s tehniko/teorijo pionirja body-

mind terapije Jackom Painterjem in tako zasnoval svojo metodo Fascialne integracije.

Seminar bo potekal v angleškem jeziku oz. v slovenskem (simultano prevajanje iz italijanskega jezika).

Seminar bo predvsem praktičen in izkustven, podkrepljen s teorijo in slikovnim gradivom. Namenjen

je tako psihoterapevtom kot fizioterapevtom oz. „ telesnim terapevtom“, ki se ukvarjajo s celostnim

pristopom. Več informcij najdete v vabilu: seminar fascialne integracije