Nagovor predsednice Programskega odbora

 

 

Dr. Ivana Kreft Hausmeister,

spec. klin. psih.,
geštalt izkustvena psihoterapevtka,
predsednica Programskega odbora 18. Študijskih dnevov za psihoterapijo SKZP

 

Leto 2020 je bilo leto velikih družbenih sprememb. Prilagoditi smo se morali novi realnosti, v kateri zavoljo zdravja veljajo fizična distanca med ljudmi, nošenje mask in s tem zakrivanje čustvenega izraza, izvajanje psihoterapij na daljavo itd. Psihoterapevti_ke in tudi drugi iz poklicev pomoči smo iskali nove poti do klientov_k po telefonu, elektronski pošti ali preko računalnika. Ker so se razmere ves čas spreminjale in se še naprej spreminjajo, smo doslej že večkrat vzpostavili in prekinili stik z različnimi vidiki situacije – v geštalt terapiji bi rekli, da se moramo ustvarjalno prilagajati razmeram.

Koronakriza je izziv za naše zdravje in življenje, kakršno smo poznali pred pandemijo. Tesnoba, depresivnost, travma, jeza, strah in negotovost so v ospredju pri klientih_kah in tudi terapevtih_kah, pričakovati pa je, da se bo obseg duševnih težav zares pokazal, šele ko se bo pandemija končala.

Soočamo se z globalno krizo na socialnem in ekonomskem področju, ki je po eni strani grožnja za osnovne človekove pravice, po drugi strani pa se ponuja priložnost, da se psihoterapevti_ke aktivno vključimo v družbeno dogajanje ter s tem zavzamemo odgovorno držo zunaj terapevtske sobe. Bi lahko psihoterapevti_ke z javnim zagovarjanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na spol, raso, spolno usmerjenost, premoženje ali versko prepričanje pomembno doprinesli k strpnosti družbe? Ali lahko psihoterapevti_ke pomagamo povrniti upanje in dostojanstvo ljudem tudi z aktivnim vključevanjem v (socialno) politiko?

Prepričana sem, da mnogi med vami že prispevate k strpnosti družbe s svojim delom z ranljivimi skupinami, z delom v multikulturnem okolju, z zagovorništvom za človekove pravice ali s terapevtskim delom na področju kriznih intervencij, travme ali žalovanja. Tudi v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo smo prepoznali pomen našega vključevanja v družbeno dogajanje in zato marca 2020, v prvem valu epidemije, ustanovili Skupino za psihosocialno podporo, ki je načrtovala in uvedla priključitev psihoterapevtov_k v akcije Civilne zaščite, NIJZ, Mestne občine Ljubljana in Rdečega križa OE Ljubljana za pomoč prebivalcem med epidemijo. Več kot 130 študentov_k psihoterapije in psihoterapevtov_k je delovalo na telefonih za psihosocialno prvo pomoč prebivalcem. Oblikovali smo nov zavihek na spletni strani, ki vsebuje različne informacije o psihosocialni pomoči ter strokovne in etične smernice za nudenje pomoči po telefonu. Prav tako smo dokazali, da zmoremo v kriznih razmerah stopiti skupaj in delovati v skupno dobro ob boku z drugimi institucijami.

Iz te izkušnje že lahko sklepamo, da lahko psihoterapevti_ke doprinesemo k reševanju kriznih razmer in k spremembam v družbi. Na letošnjih Študijskih dnevih bomo skupaj raziskovali možnosti, da ostanemo del družbenega dogajanja. Pripravili smo štiri plenarna predavanja in diskusijo vodilnih slovenskih in tujih strokovnjakov, predavanje članic Častnega razsodišča SKZP, različne delavnice in spremljevalni program, s katerimi vam želimo omogočiti dostop do aktualnih tem in z izkustvenim delom spodbuditi vaše razmišljanje o možnostih vključevanja v družbeno dogajanje.

Vabljeni, da se nam pridružite.