DELAVNICE

SOBOTA, 7. 11. 2020

16.30 – 18.00

 

 

1. Tomaž Flajs: Skrb zase in humor

DELAVNICA

 

Humor je zelo resna stvar. Pomaga nam videti in sprejeti nekaj, kar je za nas sicer lahko precej boleče. Z njegovo pomočjo se sprostimo in bolj svobodno zadihamo. Lahko nas napolni z novo, svežo energijo. Preko njega se lahko povežemo z drugimi ljudmi … Kot tak je pravzaprav nujen del osebne psihohigiene in skrbi zase. Delavnica je namenjena izkustvenemu raziskovanju njegove blagodejnosti, popopranemu s ščepcem teorije geštalt terapije, da ne bi izpadli totalno neresni.

 

Tomaž Flajs, geštalt psihoterapevt, EDP, dipl. GPTI, cert, GATLA, akreditiran supervizor EAGT, SLOGES – Slovensko društvo za geštalt terapijo.

Kot psihoterapevt ima dolgoletne izkušnje dela s posamezniki, pari in skupinami. Geštalt terapijo poučuje tudi v tujini kot gost inštitutov v Avstriji, Gruziji, Nemčiji, Rusiji, na Kitajskem in na Hrvaškem. V okviru inštituta GITA poleg psihoterapije, supervizije in edukacije izvaja tudi druge programe za osebno in profesionalno rast.

 

 

 

 

2. Melita Košak: Čuječnost kot zaveznik sočutju do sebe

DELAVNICA

 

V delavnici bomo obravnavali sočutje do sebe kot orodje za skrb psihoterapevta zase. Kakšen odnos imamo do sebe, je povezano tudi s tem, kakšen odnos imamo do drugih, kar postavlja sočutje do sebe v jedro terapevtskega odnosa. Naš zaveznik v vlogi, ki spodbuja sočutno delovanje, je lahko čuječnost. Čuječnost definiramo kot zavedanje sedanje izkušnje iz trenutka v trenutek. Vendar ne gre »samo« za zavedanje, temveč tudi za kakovost zavedanja. Pozornost, ki jo gojimo, je sočutna, radovedna in prijazna. Danes številne različne raziskave kažejo, da prakticiranje čuječnosti povečuje empatijo in sočutje do drugih in do sebe. Teoretični zaključki bodo predstavljali osnovo za izkustveno delo, ki bo vključevalo vaje čuječnosti, raziskovanje zmožnosti sočutja do sebe in praktične vaje, usmerjene v razvijanje sočutja do sebe.

 

Melita Košak, univ. dipl. psih., PTSTA-P, Društvo SINTA, Društvo SLOVENTA.

Učiteljica in supervizorka transakcijsko analitične psihoterapije ter učiteljica čuječnosti. V okviru Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje Ljubljana izvaja individualne psihoterapije in supervizije. Je vodja Centra za raziskovanje in razvoj čuječnosti. Zadnjih 13 let na inštitutu organizira na čuječnosti osnovane programe in vodi skupine Programa celostnega obvladovanja stresa in Napredni trening za učitelje čuječnosti. V svojem strokovnem pristopu združuje transakcijsko analizo in čuječnost.

 

 

 

3. Roman Koštal: Sočutna radovednost, kot jedrna oblika podpornega ravnanja s sabo

DELAVNICA

 

Med vodeno meditacijo bomo vstopili v osebni(e) delovni(e) kontekst(e) (psiho)terapevtskega delovanja. Zanimalo nas bo, kaj pri terapevtskem delu doživljamo kot obremenitve in na kakšne načine se z njimi spoprijemamo. S pomočjo paradigme sočutne radovednosti se bomo osredotočili na odnos do sebe in ravnanje s samim seboj, še posebej pri spoprijemanju z obremenilnimi situacijami.

 

Roman Koštal, magister znanosti, univ. dipl. soc. ped., nosilec slovenske in evropske diplome iz psihoterapije, Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo (H. Petzold).

Ima šestnajstletne izkušnje na področju terapevtskega dela z ljudmi, ki se spoprijemajo z različnimi oblikami zasvojenosti ter drugimi kroničnimi in avtoimunskimi boleznimi.

 

 

 

 

 

4. Matjaž Regovec: Psihoterapevtovo kontinuirano delo na sebi z Metodo IPAL

DELAVNICA

 

Kaj konstituira dobrega in uspešnega psihoterapevta? Kako lahko psihoterapevt ne samo ohranja svojo delovno kondicijo, temveč tudi nadgrajuje svoje delovne veščine? Kako si lahko zagotavlja neprestano povečevanje kakovosti svojega dela?

Specialistični program Iniciacije v Metodo IPAL je posebej namenjen odgovoru na ta vprašanja. Z dimenzijo jungovske psihoanalize in psihološke astrologije je mogoče vzpostaviti sistem permanentnega treninga osebnostne psihoterapevtske prenove in usvajanja novih veščin. Te vključujejo redno srečevanje z nezavednim in njegovo dinamiko. To omogoča nemoteni profesionalni osebnostni razvoj in psihoterapevtovo prosperiteto. Temeljni tehniki za to sta jungovsko psihoanalitično delo z aktivno imaginacijo in analiza sanj. Psihološka astrologija pri tem ponuja dragocen simbolni zemljevid svojega lastnega, unikatnega individualnega popotovanja s pomočjo skupine in tutorja.

Na delavnici bom pokazal osnovne teoretične predpostavke Metode IPAL, ki smo jo v 27 letih delovanja razvili na Institutu IPAL v Ljubljani. Nato bomo teorijo uporabili na primerih iz skupine.

 

Matjaž Regovec, docent in doktor psiholoških znanosti (UL), kvalificirani jungovski psihoanalitik (OeGAP), kvalificirani psihoterapevt (ZPS), docent na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, tutor na Institutu IPAL. Poleg Ljubljane je deloval tudi v Beogradu, Budimpešti in pri londonski Asociaciji jungovskih analitikov (AJA) ter trenutno v Sankt Peterburgu.