PLENARNO PREDAVANJE

SOBOTA, 1.6.2019

od 9.00 do 11.00

 

 

Dr. Matej Černigoj: Koliko ranljivosti pokazati?

 

V odnosu s svojimi klienti smo kot soraziskovalci ali terapevti nujno udeleženi kot celotne osebnosti. Ne moremo se zares skriti za pristop, v okviru katerega delujemo, ali za tehniko, ki jo uporabljamo. V konkretnem odnosu oziroma situaciji se bo oboje izrazilo skozi prizmo naše osebnosti in bo še najbolj obarvano z njenimi nepredelanimi vsebinami, ki predstavljajo področja naše ranljivosti. Po drugi strani pa smo v tem odnosu tudi nosilci določene vloge, ki – kot vsaka družbena vloga – nekatera vedenja zahteva in spodbuja, druga dopušča, tretjih pa ne prenese. Zagovarjal bom tezo, da izkazovanje lastne ranljivosti, sploh tistih njenih najobčutljivejših področij, ki jih zaznamuje sram, za našo vlogo ni primerno. Klient namreč v osnovi ne išče enakovrednega prijatelja, ki bo z njim delil lastno intimo, ampak stabilno zunanjo točko opazovanja, ki je sam pri sebi glede določenih vsebin ni sposoben vzpostaviti in jo v odnosu z nami postopoma ponotranja. Rešitev seveda ni v zavzetju poze popolnosti in vsevednosti, saj v njej ni prostora za empatijo. Naučiti se moramo razlikovati med avtentičnostjo navznoter in avtentičnostjo navzven ter razumeti, da sta neločljivo povezani, čeprav nikakor enaki. Bolj ko smo sami sebi transparentni, odgovorneje se lahko odločamo, kaj izraziti navzven in česa ne, kar nam omogoča bolj avtentično odigrati svojo družbeno vlogo.

 

Matej Černigoj je univerzitetni diplomirani psiholog z doktoratom s področja socialne psihologije in predavatelj na SFU Ljubljana. V okviru lastnega podjetja »Biti – udejanjanje celovitosti« razvija teorijo in prakso raziskovalnega pogovarjanja ter meditacije preproste prisotnosti.