Kairos 13 (3-4, 2019)

19,20 

Kairos 13 (3-4, 2019)

Leto izdaje: 2019
Številka: 3-4
Število strani: 417
Dimenzije: 170 x 240 mm
Vezava: mehka
Izdal: SKZP

Kategorija:

Opis

 

V tej številki revije Kairos lahko preberete:

 

UVODNIK

Miran MOŽINA
Uvodnik o slišanju glasov

 

ZNANSTVENI PRISPEVKI              

Miran MOŽINA
Epistemologija halucinacij in slišanja glasov: prispevek konstruktivizma in nevrofenomenologije

Bojan DEKLEVA in Juš ŠKRABAN
Travmatske življenjske izkušnje in slišanje glasov

Otto GERDINA
Infantilizacija med poročenimi pari v starosti

Gregor ŽVELC
Kvaliteta življenja in psihosocialna prilagojenost sorojencev otrok, obolelih za rakom

Tamara PREVENDAR
Proces oblikovanja in reguliranja psihoterapije kot poklica na Hrvaškem

Jana KRIVEC in Tjaša STEPIŠNIK PERDIH
Primerjava samozaznave pri slovenskih, finskih in libanonskih študentih in študentkah

Maria GREN
Predstavlja migracijsko poreklo v Avstriji tveganje za duševno motnjo?

 

STROKOVNI PRISPEVKI

Nina KRAJNIK
Kaj je lacanovska psihoanaliza

 

PREVODI, NOVICE, INTERVJUJI, ESEJI    

Jim VAN OS in Will HALL
Nova vizija za psihiatrijo

Bojan DEKLEVA
Melbournška deklaracija o slišanju glasov

Simon MCCARTHY-JONES in Eleanor LONGDEN
Glasovi, ki jih drugi ne slišijo

Roc MORIN
Naučiti se živeti z glasovi v svoji glavi

Joachim SCHNACKENBERG
Mastriški intervju – srečanja in izkušnje pri delu z glasovi

David L. ROSENHAN
Zdravi v bolnem okolju

 Janko BOHAK
Ozaveščanje za odrast: utrinki ob izidu slovenskega prevoda učbenika Osnove klasične psihoanalize

Zoltan PAP in Aleksandra PORTIR
Predgovor k prevodu Sándorja Ferenczija Razmišljanja o travmi

Sandor FERENCZI
Razmišljanja o travmi

Zoltan PAP
Psihoanaliza underground: Intervju o madžarski psihoanalizi v času komunistične diktature (1948–1989)

Damir JOSIPOVIČ
Recenzija knjige Simone de Beauvoir Starost II. Biti v svetu

Miran MOŽINA in Klavdija HÖFLER
Zadovoljstvo  otrok ob decembrskih praznikih: intervju s psihiatrom in psihoterapevtom Miranom Možino

Miha DREVENŠEK
V Nemčiji z novim zakonom redefinirali poklic psihoterapevta in uvedli študij psihoterapije po maturi

Sara ŽVIKART in Jasna MOŽINA
E pur si muove: Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani dobila nove prostore v središču mesta

Miran MOŽINA, Tomaž FLAJS in Rudi KOTNIK
Standardi psihoterapevtske dejavnosti in psihoterapevtskega izobraževanja in Slovar pojmov

Tomaž FLAJS
Skrb zase v poklicih pomoči – etična, strokovna in osebnostna dimenzija: vabilo na 17. Študijske dneve SKZP