Kritika Zbornice kliničnih psihologov

 

S strani Zbornice kliničnih psihologov smo prejeli odziv na  Zaključke posveta »Izzivi psihoterapije v slovenskem prostoru – različni pogledi, skupne rešitve« (Sklep), ki smo ga pripravili skupaj z Državnim svetom. V duhu transparentnosti in izmenjave stališč si lahko v nadaljevanju preberete njihov celoten odziv.

Odziv stroke na Sklep DS
Stališča stroke_zakonska ureditev psihoterapije
PRILOGA 1.1_Psihoterapevtski pristopi- znanstveni dokazi_ razširjen dokument
PRILOGA 1.2_Povzetek usklajenosti psihoterapevtskih pristopov podprtih s strani EAP z mednarodnimi smernicami
PRILOGA 2_Stališče psihiatrov do EAP – UEMS Psychiatry Section10Feb2010
PRILOGA 3_EFPA stališče EU KOMISIJI 2010 glede EAP
PRILOGA 4_Nizozemska

 

Odgovor Slovenske krovne zveze za psihoterapijo pa najdete na naslednji povezavi – Odgovor Zbornici kliničnih psihologov.