Seznam občin

 

Slovenska filantropija je na svoji spletni strani objavila seznam vseh občin s podatki, kje se izvaja pomoč dostave nujnih potrebščin za preživetje/zdravil ranljivim skupinam in varstvo otrok za delavce v kritični infrastrukturi.

 

Seznam občin