Etične smernice za nudenje PSP po telefonu

 

1. Osnova za etično presojo so splošna etična načela, navedena v Etičnem kodeksu SKZP.

2. Prostovoljec mora upoštevati temeljne strokovne smernice glede nudenja psihosocialne podpore po telefonu ter gradivo, objavljeno na spletni strani.

3. Prostovoljec dosledno nudi svojo podporo brezplačno in s klicateljem ne prehaja v terapevtski odnos.