Spletni seminar o razvojni travmi

 

 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo

 

vabi na spletni seminar z naslovom

 

Razvojna travma:

vpogled v raziskovalne koncepte in podatke ter
sodobne smernice terapevtske
obravnave,

 

v sredo, 22. novembra 2023, od 17. do 20. ure.

 

Seminar bo vodila dr. Metka Kuhar. 

 

V prvem delu predavanja se bomo osredotočili na koncept obremenjujočih izkušenj v otroštvu (OIO), znan tudi pod kratico ACE (angl. adverse childhood experiences). Predstavili bomo ključne ugotovitve prve slovenske študije o tej temi, ki je bila izvedena leta 2019 na vzorcu 4940 Slovencev in Slovenk. Še posebej pa se bomo poglobili v analizo povezav med OIO in različnimi zdravstvenimi ter psihosocialnimi izidi v odraslosti. Ta del nam bo omogočil boljše razumevanje, kako zgodnje travmatične izkušnje oblikujejo kasnejše življenje posameznika.

Nadalje se bomo posvetili konceptu kompleksne posttravmatske stresne motnje (k-PTSD), ki predstavlja relativno novo diagnostično kategorijo. Raziskali bomo, kako se ta motnja razlikuje od klasičnega PTSD-ja, in kako lahko dolgotrajne in ponavljajoče se travmatične izkušnje privedejo do kompleksnih posledic. S tem bomo pridobili bolj poglobljen vpogled v zapletene posledice dolgotrajnih in ponavljajočih se travmatičnih izkušenj.

V nadaljevanju bomo raziskali zgodnje prilagoditvene strategije, ki so se oblikovale kot odziv na ‘napake socialnega okolja’ v otroštvu, kot so na primer zanemarjanje, zlorabe, kronična neuglašenost staršev oz. skrbnikov, pa tudi zatiranje, marginalizacija, diskriminacija s strani dominantne kulture. Poglobili se bomo v razumevanje, kako te strategije vplivajo na naše doživljanje in delovanje v odrasli dobi ter kako prispevajo k različnim simptomom in psihosocialnim težavam, s katerimi se srečujemo kot odrasli. Osredotočili se bomo na notranji konflikt med lastno življenjsko silo (avtentičnostjo) in prilagajanjem ter kako ta temeljna dilema vpliva na našo življenjsko energijo, izražanje avtentičnosti in naše odnose z lastnim telesom, čustvi in drugimi ljudmi. Pri tem se bomo naslonili na psihobiološko zasnovan, somatsko-orientiran klinični model NARM (Nevroafektivni relacijski model), ki nam bo pomagal razumeti, kako se lahko ponovno povežemo s tistimi vidiki sebe, ki smo jih zaradi preteklih izkušenj morda izgubili ali smo se od njih odtujili.

Seminar je namenjen psihoterapevtkam_om, študentkam_om psihoterapije, psihologinjam_om, pedagoginjam_om, socialnim delavkam_cem, poklicem v izobraževanju  in ostalim strokovnjakom iz poklicev pomoči.

 

O PREDAVATELJICI:

Dr. Metka Kuhar je redna profesorica za na področju socialne psihologije z več kot dvajsetletnimi izkušnjami na področju raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zaposlena je kot predavateljica in raziskovalka na Univerzi v Ljubljani. Osrednji aktualni področji njene raziskovalne dejavnosti sta psihologija komuniciranja in duševno zdravje s poudarkom na psihološki travmi. Je avtorica številnih znanstvenih in poljudnih prispevkov.

Vodila je številne raziskovalne projekte, med drugim raziskovalni projekt »Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje v odraslosti« (2018–2020), trenutno pa vodi raziskovalni projekt »Duševno zdravje mladih v Sloveniji v kontekstu globalnih kriz: stanje, dejavniki tveganja in varovalni dejavniki« (2023-25).

Je certificirana izvajalka več pristopov telesne terapije, zlasti metod razreševanja travme, kot so Somatsko doživljanje in Nevroafektivni relacijski model. Terapevtsko deluje v okviru Metta.si. Poleg terapevtskega dela organizira strokovna izobraževanja (npr. iz Somatskega doživljanja) in delavnice za večje duševno blagostanje.

V podcastu Morda soba – Krmarjenje s travmo, ki ga mesečno vodi v okviru revije Sensa, se z gosti posveča različnim temam in zgodbam, ki prinašajo vpoglede in orodja za lažje krmarjenje skozi lastno pot okrevanja ter doseganje duševnega blagostanja.

 

KOTIZACIJA:

  • člani društev v okviru SKZP: 40,00 eur
  • nečlani: 50,00 eur

Podatki za plačilo kotizacije:

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
Čufarjeva cesta 5, 2000 MARIBOR
TRR št.: SI56 0451 5000 0611 026; Nova KBM, d. d.

 

PRIJAVA:

Na seminar se prijavite s SPLETNO PRIJAVNICO. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. najkasneje do 12. ure na dan seminarja. Po zaključenem seminarju prejmete potrdilo o udeležbi.

Ob prijavi pošljite še potrdilo o plačilu kotizacije in potrdilo o članstvu na elektronski naslov info@skzp.org.

Če je plačnik kotizacije proračunski uporabnik, se kotizacija poravna po izstavljenem e-računu v zakonsko določenem roku. E-račun bo izstavljen po zaključenem seminarju na osnovi naročilnice, ki jo pošljete ob prijavi na elektronski naslov info@skzp.org.

V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi spletnega seminarja ali spremembe datuma in/ali ure izvedbe.

Navodila za spremljanje spletnega seminarja boste prejeli na vaš elektronski naslov na dan seminarja.

 

ODJAVA:

Če se spletnega seminarja ne boste mogli udeležiti, nas o tem obvestite. Pri odpovedi, ki jo bomo prejeli vsaj tri (3) dni pred izvedbo seminarja, vam že plačano kotizacijo vrnemo v celoti oz. se lahko dogovorimo za udeležbo na kakšnem drugem spletnem seminarju v izvedbi SKZP. Za kasnejše odjave ali v primeru, da se seminarja ne boste udeležili, kotizacije ne vračamo.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Za vsa dodatna vprašanja in informacije pišite na elektronski naslov info@skzp.org ali pokličite na telefonsko številko 041 572 443.

 

Vabljeni!

 

SPLETNA PRIJAVNICA

 

SLOVENSKA KROVNA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO
Čufarjeva cesta 5
2000 MARIBOR

www.skzp.si
info@skzp.org
tajnistvo@skzp.org