Brezplačne delavnice OMRA – oktober 2021

 

V okviru programa OMRA potekajo brezplačne delavnice, namenjene obveščanju in ozaveščanju o težavah, povezanih s stresom, razpoloženjskimi, osebnostnimi in drugimi duševnimi motnjami, ter o načinih soočanja z njimi.

Cilji delavnic so predstaviti pomen duševnega zdravja, blažiti stigmo, informirati o obvladovanju dejavnikov tveganja, spodbujati prepoznavanje duševnih težav in stisk ter seznanjati, kam se obrniti po ustrezno pomoč.

Navedene vsebine na delavnicah na razumljiv in praktičen način predstavljajo priznani strokovnjaki. Udeleženci pridobijo znanje o težavah v duševnem zdravju, kot so depresija, tesnobnost, osebnostne motnje, s stresom povezane duševne stiske idr. Tako opremljeni težave bolje prepoznavajo ter so bolj vešči ukrepanja v zvezi z njimi.

Na delavnicah so dobrodošli vsi, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju, njihovi bližnji, pa tudi strokovni delavci ter predstavniki organizacij, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s težavami v duševnem zdravju, in nenazadnje tudi vsi ostali, ki jih tematika zanima.

Zaradi izrednih razmer, ki so posledica širjenja virusa COVID-19, je duševno zdravje zdaj še posebej izpostavljeno. Posledice občutimo že zdaj, v prihodnosti pa lahko pričakujemo še njihovo zaostritev. Pomoč je na razpolago in prej ko spregovorimo o težavah, hitreje in bolj učinkovito se jim lahko posvetimo.

Da bodo delavnice ravno v teh kritičnih okoliščinah nemoteno potekale, so jih do nadaljnjega preselili na splet. Udeležite se jih lahko, brez da bi morali zapustiti udobje domačega naslanjača.

 

Delavnici, ki bosta potekali v mesecu OKTOBRU 2021:

  • Stres povzroča stiske, okrepite svoje moči! (15. 10. 2021, od 9.00 do 14.20)
  • Čustveni vrtiljak odnosov: prepoznajmo osebnostne motnje med nami (22. 10. 2021, od 9.00 do 14.25)