Predavanje Legebitra

 
 

Društvo Sloventa

 

vas vabi na spletni seminar z naslovom

 

Za terapevte uporabna spoznanja v luči LGBT+,

ki bo v četrtek, 17. junija 2021, od 19:00 do 20:30

 

Seminar bo vodila Blažka Plahutnik Baloh, mag. psihologije, strokovna delavka na programu Svetovanje in samopomoč, Društvo Legebitra.

LGBT+ skupnost sodi med družbeno najranljivejše skupine, pri katerih je tveganje za razvoj težav v duševnih zdravju, znatno višje od splošne populacije. Izsledki številnih tujih raziskav LGBT+ populacije nakazujejo na dva do trikratkrat višjo prevalenco duševnih motenj v primerjavi s heteroseksualno cisspolno populacijo. LGBT+ osebe imajo, v primerjavi s splošno populacijo, nižjo samopodobo, doživljajo več nasilja, imajo šibkejšo socialno mrežo, njihovo splošno zadovoljstvo z življenjem pa je nižje.

Med posebej ranljive skupine, znotraj LGBT+ skupnosti, sodijo transspolne osebe. Proces potrditve spola je dolgotrajen in kompleksen proces, ki poleg procesa, ki ga mora oseba opraviti v okviru medicinskega postopka, zajema tudi sprejemanje same_ga sebe, razkritje okolici, socialno tranzicijo, (pre)oblikovanje določenih vidikov življenja ter hkrati blaženje negativnih posledic, ki jih povzroči družba, in dojemanje same_ga sebe.

Polje duševnega zdravja LGBT+ oseb je kompleksno in hkrati premalo poznano področje, ki mu je v prihodnosti potrebno posvečati več pozornosti. Številne LGBT+ osebe, zaradi strahu pred nerazumevanjem ter diskriminacijo, ob težavah v duševnem zdravju ne poiščejo strokovne podpore ali pa so z obravnavo nezadovoljne.

Za izboljšanje kakovosti duševnega zdravja LGBT+ skupnosti je torej nujno večje poznavanje in razumevanje specifičnih okoliščin s strani strokovnjakinj_ov na področju duševnega zdravja, saj s tem LGBT+ osebam dajemo večjo možnost za kakovostno strokovno podporo pri blaženju težav v duševnem zdravju.

Skozi predavanje bo Blažka predstavila osnove pojma LGBT+, značilnosti duševnega zdravja LGBT+ oseb, različne dejavnike, ki vplivajo na duševno zdravje ter praktične implikacije za delo z LGBT+ osebami s poudarkom na populaciji transspolnih oseb. Preko primerov iz prakse in izkušenj dela z LGBT+ osebami bomo skupaj poskusile_i razrešiti dileme in vprašanja pri delu ter osvetliti ključne težave, ki so pri obravnavi LGBT+ oseb prisotne v slovenskem prostoru.
 
 
O IZVAJALKI

Blažka Plahutnik Baloh, mag. psihologije je strokovna delavka na programu Svetovanje in samopomoč, Društvo Legebitra. Dodiplomski in magistrski študij je zaključila na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani, kjer trenutno nadaljuje izobraževanje na doktorskem študiju smeri Aplikativne psihološke študije. Po magisteriju in opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva, se je pred petimi leti zaposlila na Legebitri, kjer je skozi študij izkušnje pridobivala kot prostovoljka.  Njeno trenutno delo obsega predvsem individualno psihološko podporo LGBT+ osebam, z večinskim poudarkom podpore transspolnim osebam v različnih stopnjah potrditve spola.
 
 
KOTIZACIJA

Udeležba na seminarju je brezplačna.

Prostovoljne donacije lahko nakažete na račun društva Sloventa:
Bratovševa ploščad 2, 1000 Ljubljana
SI56 0201 0009 2460 657, pri NLB
Koda namena: CHAR
Sklic: SI 00 2021
 
 
PRIJAVA

Na seminar se prijavite na elektronski naslov: seminarji@sloventa.si. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. najkasneje do 15. ure na dan seminarja.

Navodila za spremljanje spletnega seminarja boste prejeli na vaš elektronski naslov po potrjeni prijavi, oz. dan pred izvedbo seminarja.

Za morebitna dodatna vprašanja, nam pišite na elektronski naslov: seminarji@sloventa.si

 

 

Prijazno vas pozdravljamo.
Organizacijski odbor Slovente

https://www.facebook.com/Sloventa/posts/3529795457244545