Psihoterapija otrok in mladostnikov

 

Spoštovani,

Čeprav je psihoterapija po vseh empiričnih študijah tako za preventivo na področju duševnega zdravja mladih kot tudi za zdravljenje duševnih motenj otrok in mladostnikov ključnega pomena, je v Sloveniji v okviru javnega zdravstva, socialnega varstva, šolstva, pravosodja in zasebnega sektorja praktično ni. Na primer že za prvi pogovor in diagnostični pregled v okviru javnega zdravstvenega varstva, ki jih opravljajo klinični psihologi in pedopsihiatri, je čakalna doba od pet do deset mesecev. Nato pa vse več otrok in mladostnikov dobi samo zdravila in ostane brez ustrezne psihoterapevtske obravnave. Tako se je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje  količina izdanih psihiatričnih zdravil otrokom in mladostnikom v zadnjih desetih letih povečala približno za 50 odstotkov. Ob tem številni kazalci o duševnem zdravju otrok in mladostnikov pri nas kažejo na večanje števila duševnih težav in motenj.

Eden od ključnih razlogov za tako alarmantno stanje, je tudi v tem, da primanjkuje ustreznih izobraževanj in kadra.  Da bi vsaj malo pripomogli k izboljšanju razmer, na SFU Ljubljana zato v letu 2018/19 razpisujemo možnost študija Psihoterapije otrok in mladostnikov, ki prav tako kot psihoterapija za odrasle ni “enotna psihoterapija”, temveč se je oblikovala specifično v okviru različnih psihoterapevtskih šol. Zato ponujamo program študija, ki je integrativen, kar pomeni, da povezuje različne psihoterapevtske šole oz. pristope (npr. psihoanalitični, sistemski, KVT). Poleg posebnih teoretičnih znanj se že v okviru multidisciplinarnega osnovnega znanja osredotoča na posebnosti prepletajočih se odnosov med psihoterapevtom in odraslimi zaupnimi osebami povezanimi z otroki in mladostniki. Pomembno je tudi, da usposabljanje ni namenjeno le za delo z otroki in mladostniki z duševnimi motnjami,  temveč išče v okviru psihoterapevtske znanosti tudi odgovore na vprašanja povezana z vzgojo. S tem prispeva k optimizaciji zaščitnih dejavnikov, ki omogočajo boljšo preventivo.

Več o novem študijskem programu Psihoterapije otrok in mladostnikov si lahko preberite TUKAJ.

Za več informacij lahko kontaktirate Referat SFU Ljubljana na referat@sfu-ljubljana.si ali +386 (0)1 425 44 33.

 

”Naši otroci živijo v kulturi, ki jim neprestano kaže, naj bodo čim večji individualisti in solisti, naj se naučijo čim bolje izigravati in izkoriščati druge oziroma skupnost, naj ustvarjajo dober videz ne glede na vsebino in naj vzamejo uspeh za glavno merilo kvalitete življenja. Le to je postalo ena sama velika in stalna tekma, v kateri ni več toliko pomembno, ali si bolj sposoben, deloven ali vztrajen, ampak je bistveno, koliko si prebrisan in manipulativen. V šoli, kjer tako učenci kot tudi učitelji in starši vse bolj izgubljajo občutek, da gre za nekaj smiselnega, pretiran poudarek na tekmovalnem storilnostnem vzorcu hromi ustvarjalnost in sodelovanje med otroki, povečuje negativni stres in s tem nemir, agresivnost, tesnobo in depresivnost.” (Žurnal24, intervju 8.7.2018)

Sveži intervju o duševnem zdravju otrok in mladostnikov si lahko preberete na portalu Žurnal24.

 

Lep pozdrav,

Miran Možina, psihiater in psihoterapevt
direktor Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

 

logo podpis mail TEST