Prostovoljstvo ob poplavah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvo psihološko podporo je država ponudila, zato na SKZP-ju menimo, da pridemo mi na vrsto takrat, ko se bo večina pomoči umaknila. Pomembno je, da osveščamo o travmi in njenem prenosu na naslednje generacije, če je ne sprocesiramo. Vzemimo so čas ter preudarno organizirajmo pomoč ljudem. V tem trenutku sprejemanja zakona o psihoterapiji bo naš strokoven korak zelo pomemben. Združimo se, psihoterapevti_ke in s svojimi dejanji pokažimo vrednost našega dela!

 

Naloge koordinatorja_ke: vodi pregled aktivnih psihoterapevtk_ov, ki nudijo prostovoljno pomoč; po potrebi organzira intervizijo; poroča o delu na terenu SS SKZP, ko je vabljen_a na sejo.