NASLOV

SLIKA?

BESEDILO?

 

Naloge koordinatorja_ke: vodi pregled aktivnih psihoterapevtk_ov, ki nudijo prostovoljno pomoč; po potrebi organzira intervizijo; poroča o delu na terenu SS SKZP, ko je vabljen_a na sejo.