Vprašalnik SKZP

 

 

Drage kolegice, dragi kolegi,

naj vam za začetek zastavimo nagradno vprašanje brez žrebanja.

 

Kaj je SKZP?

Izbirate lahko med naslednjimi možnimi odgovori:

a) država v osrednji Afriki
b) posebna hrana, ki vsebuje vitamin D3
c) strokovno združenje

Če ste na prvo vprašanje odgovorili c) vam čestitamo! Odgovor je pravilen.

 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP) je nevladna in nepridobitna strokovna zveza, ki povezuje psihoterapevtska strokovna društva.

Njene glavne naloge so:

  • prizadevanja za verificiranje poklica psihoterapevta v Republiki Sloveniji, pridobljenega z Evropsko diplomo iz psihoterapije in Slovensko diplomo iz psihoterapije;
  • pospeševanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti članov SKZP na področju psihoterapije;
  • prizadevanje za sprejem zakona o psihoterapevtski dejavnosti in za ustanovitev Zbornice psihoterapevtov;
  • sodelovanje z evropskimi društvi, strokovnimi združenji in institucijami na podlagi Strasbourške deklaracije o psihoterapiji;
  • organiziranje in razvijanje različnih oblik strokovnega izobraževanja članov SKZP s področja psihoterapije.

 

V nadaljevanju vam predstavljamo kratek vprašalnik o tem, kako dobro ste obveščeni o vsebini dela SKZP. Za nami je zelo delovno obdobje, v katerem smo povečali dinamiko delovanja SKZP in se obenem trudili tudi za večjo prepoznavnost in vplivnost naše organizacije v slovenskem in mednarodnem prostoru. Če želimo še naprej delovati na ta način, potrebujemo več novih sodelavcev, zato nas zanima, ali ste pripravljeni prostovoljno sodelovati v različnih projektih in nalogah SKZP.

 

Označite lahko več odgovorov.
Označite lahko več odgovorov.
Označite lahko več odgovorov.
Vabimo vas, da se aktivno vključite v delovanje naše krovne organizacije. Če ste pripravljeni prostovoljno sodelovati pri nadaljnjem delu in razvoju naše krovne organizacije, napišite na katerem področju bi radi delovali.

Če ste pri predhodnem vprašanju in povabilu izrazili interes za aktivno vključitev in prostovoljno sodelovanje na posameznih področjih, vas prosimo, da posredujete svoje kontaktne podatke (ime in priimek, e- naslov) in podatke o članstvu v društvu/članu SKZP. Vsi spodaj posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namen komunikacije v zvezi s sodelovanjem, za katerega ste izrazili interes.

 

Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.