Članice

Seznam pristopov in izobraževalnih ustanov

PT pristop Društvo Izobraževanje
REALITETNA TERAPIJA Društvo za realitetno terapijo Slovenije

Kopališka ulica 29

2380 SLOVENJ GRADEC

TR: 10100-0029192727

www.drustvo-rt.si

Predsednica:

Irena Pudgar

+386 40 581 316

irena.pudgar@amis.net

Inštitut za realitetno terapijo

Koroška cesta 21

4000 Kranj

www.institut-rt.si

Direktorica:

Bosiljka Lojk

+386 4 2368 564

+386 4 2368 565

+386 40 635 466

GEŠTALT TERAPIJA SLOGES

Slovensko društvo za geštalt terapijo

Celovška 85, 1000 Ljubljana

Predsednica:

Tatjana Verbnik Dobnikar

tatjana.verbnik@gmail.com

GITA

Inštitut za gestaltsko terapijo

Stegne 7, 1000 Ljubljana

www.gita.si

Direktor:

Tomaž Flajs

+386 31 401 718

GLOBINSKOPSIHOLOŠKA IN TELESNO ORIENTIRANA PSIHOTERAPIJA Društvo za psihodinamsko psihoterapijo

Marezige 37, 6273 Marezige

www.drustvo-pdp.si

Predsednica:

Metka Furlani

furlani.metka@gmail.com

Inštitut za psihodinamsko psihoterapijo

Štefanova 3, 1000 Ljubljana

www.psihodinamska-psihoterapija.org

Direktor:

Lan Pečjak

+386 40 133 669

info.psihodinamska@gmail.com

TRANSAKCIJSKA ANALITIČNA PSIHOTERAPIJA SLOVENTA

Društvo za transakcijsko analizo Slovenije

Bratovševa ploščad 2, 1000 Ljubljana

www.sloventa.si

Predsednica:

Slavica Ravnik

info@sloventa.si

Tajnica in urednica spletne strani:

Judita Bagon

judita.bagon@t-2.net

IPTA

Inštitut za psihoterapijo transakcijske analize

Ob Ljubljanici 26a, 1000 Ljubljana

www.ipta.si

Direktor:

Martin Bertok

+386 41 789 118

info@ipta.si

TRANSPERSONALNA PSIHOTERAPIJA Društvo za transpersonalno psihoterapijo

Bločice 36, 1384 Grahovo

www.transpersonalnapsihoterapija.org

Predsednik:

Marko Vide

videmarko@gmail.com

SISTEMSKA DRUŽINSKA PSIHOTERPIJA Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije

Trg MDB 5, 1000 Ljubljana

Predsednica:

mag. Julijana Florjančič Kristan

julijana.f.k@gmail.com

INTEGRATIVNA TERAPIJA Slovensko društvo za integrativno terapijo

Trg MDB 12, 1000 Ljubljana

www.psihoterapijaintegrativna.com

Predsednica:

Alenka Milič

+386 41 941 769

alenkamilic@gmail.com

Fritz Perls Inštitut

Čufarjeva 5, 2000 Maribor

www.fpi-slo.org

Direktorica:

Milena Vidmar

+386 2 332 30 00

milena.vidmar@guest.arnes.si

INTEGRATIVNA PSIHOTERAPIJA SINTA

Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo

Stegne 7, 1000 Ljubljana

www.drustvo-sinta.si

+386 1 5111 029

+386 41 903 974

Predsednik:

Gregor Žvelc

gregor.zvelc@guest.arnes.si

Blagajnik:

Melita Košak

melly.kosak@gmail.com

IPSA

Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje

Stegne 7, 1000 Ljubljana

www.institut-ipsa.si

+386 1 5111 029

+386 41 903 974

info@institut-ipsa.si

LOGOTERAPIJA LOGOS

Slovensko društvo za logoterapijo

Šolska ulica 3, 3215 Loče

Predsednica:

Cvijeta Pahljina

cvijeta.pahljina@siol.com

Zavod Žički tabor za duhovno rast

Šolska ulica 3, 3215 Loče

+386 70 707 340

Direktorica:

Cvijeta Pahljina

cvijeta.pahljina@siol.com

 PSIHOANALITIČNA PSIHOTERAPIJA EZPPS

Evropsko združenje psihoanalitičnih pristopov – Slovenija

Trg mladinskih delovnih brigad 5,1000 Ljubljana

www.ezpps.org

Predsednik:

Iztok Zver

iztokbeaster1@gmail.com

Tajnik:

Matija Pajer

pajer.matija@gmail.com

 PSIHODRAMA Slovensko društvo za psihodramo

Pot na Fužine 47, 1000 Ljubljana

Predsednica:

Vladka Pacek

psihodrama.slo@gmail.com